Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv – Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva.

Prihvatljivi prijavitelji su obrti i mikro trgovačka društva ( d.o.o. i j.d.o.o.) koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.

Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Rok za prijavu je 19.6.2020. a više informacija možete pronaći OVDJE