Sisačko-moslavačka županija je donijela Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći redovitim studentima s područja naše županije za akademsku godinu 2023./2024. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći imaju studenti koji imaju prebivalište na području naše županije i koji upišu prvu godinu redovnog studija na području županije, dakle ili Metalurški fakultet u Sisku ili Učiteljski fakultet, Odsjek u Petrinji u novoj akademskoj godini te oni studenti koji nisu korisnici stipendija i potpora iz drugih izvora.

Jednokratne novčane pomoći isplaćivat će se godišnje jednokratno u iznosu od 663,61 euro onim studentima koji uredno dostave dokaze da zadovoljavaju uvjete ove odluke. Više informacija na: https://www.smz.hr/oglasna-ploca/10208-jednokratne-novcane-pomoci-redovitim-studentima-s-podrucja-smz-za-akademsku-godinu-2023-2024