Zaklada “Kultura nova” objavila je javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.

 

Zaklada je u okviru Programa podrške 2021. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2022. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2022., 2023. i 2024. godini.

 

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2021. mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2021.

 

Prioriteti Programa podrške 2021. su:

 • kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje umjetničkog, kulturnog, društvenog, ekonomskog, političkog ili bilo kojeg drugog područja u kojem se djeluje)
 • otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne koncepcijske, organizacijske i prostorne paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
 • angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, ekonomsko, političko ili bilo koje drugo područje)
 • inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija i sl. u svijetu umjetnosti i kulture)
 • istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, organiziranja, koncepcija, pozicija itd. u svijetu umjetnosti i kulture).

 

Proračun

Indikativni proračun iznosi 9,500,000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Programsko područje 1: 6,950,000 kn
 • Programsko područje 2: 150,000 kn
 • Programsko područje 3: 200,000 kn
 • Programsko područje 4: 1,000,000 kn
 • Programsko područje 5: 1,000,000 kn
 • Programsko područje 6: 200,000 kn.

 

Programska područja

Zaklada u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. raspisuje javne pozive u šest programskih područja: https://kulturanova.hr/program-podrske/aktivni-pozivi/program-podrske-2021-rok-1-9-2021

 

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

 

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2021., 16 h.

 

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe