Naziv natječaja:

Povećavanje sinergije između EIC-a i Startup Europe
(Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe)

Objavljen:

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Objavljen 01. lipnja 2021. godine

Link:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01

Prihvatljivi korisnici:

  • organizatori startup ekosustava (startup ecosystem builders)
  • organizacije poslovnih anđela (business angel organisations)
  • subjekti rizičnog kapitala (venture capital entities)
  • akceleratori
  • inkubatori
  • startup udruge

Ukupna vrijednost projekta: 6 milijuna eura za  3-4 projekta koordinacije i potpore u trajanju od 2 godine (2022.-2023.)

Tip aktivnosti: Koordinacija i aktivnosti podrške (Aktivnosti koje doprinose ciljevima Horizon Europe. Ovo isključuje aktivnosti istraživanja i razvoja, osim onih koje se provode u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti“ programa (dio „Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora“). Prihvatljive su i koordinacijske akcije koje promiču suradnju između pravnih osoba iz država članica i pridruženih zemalja na jačanju Europskog istraživačkog prostora i koje ne dobivaju sufinanciranje EU-a za istraživačke aktivnosti.)

Očekivani ishodi:

-da će projekti pridonijeti sljedećim ishodima:

  • povećavanje tržišnog otiska europskih startupa u strateškim digitalnim tehnologijama i dubokim tehnološkim inovacijama, posebno AI, napredno računanje (Advanced  Computing), cyber-sigurnost, Internet sljedeće generacije (Next Generation Internet), Blockchain, IoT, Greentech i Fintech
  • bolja povezanost start-up tvrtki koje su podržane od strane EIC i nositelja Pečata izvrsnosti (Seal of Excellence) s relevantnim lokalnim i/ili europskim ekosustavima i zajednicama
  • povećavanje mogućnosti u usklađivanju tehnoloških rješenja razvijenih od strane visoko inovativnih digitalnih i duboko tehnoloških startup-ova koje financira EU, s mogućnostima ulaganja i rasta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, EIC, InvestEU, Program Digital Europe, nabavu inovacija, investitore i korporativne inovacijske pothvate

Rok za predaju dokumentacije:

22.09.2021.

Kontakt :  simora@simora.hr