Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u RH u školskoj godini 2020./2021.

Predmet Javnog poziva: prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Državnome proračunu RH za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2021. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u RH (prijevoz, putno osiguranje, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 1.300,00 kn za pojedinog učenika.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u RH. Svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv podnijeti jednu prijavu.

Prijave na Javni poziv podnose se do 2.4.2021.

Sve informacije dostupne su na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-provodjenje-posebnih-oblika-nastave-ljetne-skole-za-ucenike-pripadnike-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-skolskoj-godini-2020-2021/4205