Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na svojoj 22. sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Odlukom o izmjeni prethodno navedene Odluke, mijenja se rok za dostavu prijave koji sada traje do 30. travnja 2021. godine.

Više na linku:

https://www.smz.hr/natjecaji/106-poljoprivreda-sumarstvo-vodno-gospodarstvo/8476-odluka-o-izmjeni-odluke-o-raspisivanju-javnog-poziva-za-poticanje-razvoja-poljoprivrede

Javni poziv kojemu se odlukom mijenja rok prijave na linku:

Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u SMŽ za 2020. godinu – Sisačko-moslavačka županija