Sisačko-moslavačka županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora – “Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2022. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Poziv imaju obrtnici sa sjedištem i djelovanjem na području SMŽ koji obavljaju djelatnost u skladu s Projektom ovoga Poziva. Cilj ovog Projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti te imaju sjedište i djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.

Tradicijski i umjetnički obrti su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta odnosno dobiven uporabom tradicijskih materijala i tehnologije ili proizvod umjetničke vrijednosti izrađen pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Primatelji sredstava potpore po ovom Projektu mogu biti obrti koji pripadaju grupaciji tradicijskih i umjetničkih obrta sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji i koji obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.

Intenzitet potpore: podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 30 %. Najviši iznos potpore može biti do 10.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje jednokratno.

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave (17.1.2021.).

Poveznica: https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/9179-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-tradicijski-i-umjetnicki-obrti-za-2022-godinu