Naziv natječaja: 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Objavljen: 18.01.2022.

Link: https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-3-1-investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja/

Prihvatljivi korisnici:   Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi iznos:

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Sažetak natječaja:

Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rok za predaju dokumentacije:
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr

Foto: gospodarski.hr