Lokacija: Općina Majur, Sisačko-moslavačka županija

Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028)

Veličina zone (m²): 806 m2

Veličina dostupnog zemljišta (m²): 806 m2

Broj poduzeća: 0

SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI:
 • Namjena zemljišta: za sve namjene
 • Veličina ponuđenog zemljišta: 806 m2 (131 m2 poslovnog prostora)
 • Dopušteni koeficijent izgradnje: –
 • Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
 • Dopuštena visina gradnje: –
 • Dopuštena buka: nije definirano
 • Opis terena: ravno
KAPACITET INFRASTRUKTURE:
 • Plin: ne
 • Električna energija: kapacitet 9,9 kW/ napon 400 V
 • Voda: da
 • Odvodnja/kanalizacija: ne
 • Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: ne
UDALJENOST OD PROMETNE INFRASTRUKTURE:
 • Pristupna cesta: uz glavnu cestu
 • Autocesta: 60 km
 • Industrijski kolosijek: 200 m
 • Zračna luka: Zračna luka dr. F. Tuđman, 80 km

VLASNIŠTVO / CIJENA ZEMLJIŠTA / KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA:

 • Javno ili privatno vlasništvo: javno
 • Tereti na nekretnini: nema
 • Prodaja ili najam zemljišta: najam
 • Cijena najma: 3kn / m2 / mjesečno
 • Iznos komunalnog doprinosa: 4 kn / m3
 • Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: da
 • Iznos komunalne naknade: 1,6 kn / m2
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade: da, 5 godina