Naziv natječaja:

Javni poziv za iskaz interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske

Objavljen:

20.5.2021. – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=153  

Prihvatljivi korisnici:

Prijavu na iskaz interesa sukladno ovom Javnom pozivu mogu izvršiti gospodarski subjekti koji:

–              imaju sjedište na području Republike Hrvatske i

–              imaju sklopljen ugovor o obradi posebne kategorije otpada koja je u sustavu kojim upravlja Fond ili

–              imaju ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje obrade posebne kategorije otpada ili

–              imaju dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu posebne kategorije otpada ili

–              iskažu interes za uspostavu kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada, a da u trenutku objave Javnog poziva nemaju sklopljen ugovor s Fondom, ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili dozvolu za gospodarenje otpadom

Prihvatljivi troškovi:

– Uspostavljenje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti unutar Republike Hrvatske

Sažetak natječaja:

Cilj ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama i mogućnostima za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postojećeg kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada na području Republike Hrvatske, kako bi se mogla planirati provedba određenih mjera, odnosno sufinancirati uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postrojenja za recikliranje otpada radi postizanja visoko učinkovitog recikliranja koje bi omogućilo postizanje obveznih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju.

Rok za predaju dokumentacije:

Najkasnije do 20.06.2021. godine u 16,00 sati

Kontakt odjel: simora@simora.hr