Europska komisija pokreće natjecanje za Europsku prijestolnicu pametnog turizma 2024. i natjecanje za Europskog zelenog pionira pametnog turizma 2024.

Europska prijestolnica pametnog turizma inicijativa je EU-a koja prepoznaje izvanredna postignuća europskih gradova kao turističkih destinacija u četiri kategorije: održivost, pristupačnost, digitalizacija te kulturna baština i kreativnost. Cilj mu je promovirati pametni turizam u EU, umrežiti i ojačati destinacije te olakšati razmjenu najboljih praksi. Natjecanje je otvoreno za gradove diljem EU-a, kao i za zemlje izvan EU-a koje sudjeluju u programima COSME i Jedinstveno tržište. Titula Europske prijestolnice pametnog turizma 2024. može doprinijeti boljem imidžu grada kao predvodnika i uzora pametnog turizma u EU. Nagrada daje gradovima jedinstvenu priliku da dobiju ciljanu podršku u komunikaciji i brendiranju od strane skupine stručnjaka u tom području.

Prijave na natječaj za 2024. #EUTourismCapital otvorene su do 5. srpnja 2023., a vodič za prijavitelje nalazi se na www.SmartTourismCapital.eu  i  https://smarttourismcapital.eu/

Ove godine također se pokreće i natjecanje Europski zeleni pionir pametnog turizma 2024. koje je nasljednik inicijative EDEN-Europske destinacija izvrsnosti (European Destinations of Excellence), za održive turističke destinacije s populacijom između 25.000 – 100.000. Cilj je prepoznati i nagraditi manje destinacije koje su provele uspješne strategije za poticanje održivog turizma kroz prakse zelene tranzicije. Natjecanje se temelji na načelu promicanja razvoja održivog turizma u destinacijama koje donose vrijednost gospodarstvu, planeti i ljudima. Europska destinacija izvrsnosti za 2023., Kranj (Slovenija) služi kao uzor za održivi turizam diljem Europe. Povećanjem vidljivosti ovog novog natjecanja mogu se potaknuti destinacije da sudjeluju u razmjeni svojih najboljih postignuća u održivosti te inspirirati druge destinacije u njihovoj zelenoj tranziciji!

Prijave su otvorene do 5. srpnja 2023.

Više informacija o inicijativi nalazi se u Vodiču za prijavitelje: www.SmartTourismCapital.eu