Naziv natječaja:

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Objavljen:  Ministarstvo poljoprivrede RH

Prihvatljivi korisnici:

Mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja

Upisana glavna djelatnost brojčane oznake razreda Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) ili Proizvodnja namještaja (C31) u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra

Ukupan iznos sredstava 200.000 eura
Intenzitet potpore 70 % od prihvatljivog troška
Iznos potpore

po korisniku

a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura

b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 eura

 

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Rok za predaju dokumentacije:  od 01.06. 2023. – do 20.06.2023. (do 10:00 h)

Kontakt: 044/600 116; 095/308 9201; ruralni@simora.hr

Link:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-natjecaj-vrijedan-gotovo-4-milijuna-eura-za-preradu-drva-i-proizvodnju-namjestaja-za-2023/6182