OPG-u Cvetanović Petar su u sklopu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ odobrena sredstva za provedbu projekta u iznosu 372.000,00 kn. Projektom su predviđena ulaganja u opremu koja će se koristiti za usluge u šumarstvu. Ovim ulaganjem OPG će proširiti djelatnost s poljoprivrede na nove uslužne aktivnosti. Projektnu prijavu je izradila SI-MO-RA d.o.o.

Trenutno smo na 2.021.163,00 kn izravnih ulaganja u 2019. u ruralne prostore županije!