Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije prijavio je projekt Zajedno do sredstava EU fondova na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Od 1.4.2019. godine kada projekt počinje, 85 % plaća svih djelatnika, kao i svi troškovi poslovanja Regionalnog koordinatora bit će financirani iz EU fondova.

Projekt Zajedno do sredstava EU fondova usmjeren je pružanju stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata od interesa za razvoj županije te javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije. Projektom će biti provedene i aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata te izradu i provedbu Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata, mjere informiranja i obrazovne aktivnosti potencijalnih korisnika EU fondova te osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora SMŽ. Provedbom projektnih aktivnosti koje započinju 1. travnja 2019. i traju do 31.12.2023. godine ojačat će se opći kapaciteti lokalne i regionalne samouprave kako bi povećali razinu korištenja sredstava EU fondova.

Udio bespovratnih sredstava iz ESI fondova je 85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.