Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora – projekt “Tradicijski i umjetnički obrti”. Cilj ovog Projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, te imaju sjedište i djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija o natječaju OVDJE