Objavljen:

INA – Industrija nafte d.d.

Natječaj je otvoren od 15. veljače do 15. ožujka 2021. godine do 23:59

Prihvatljivi korisnici:

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi iznos:

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju na program moraju, financijski ili materijalno pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 1.4.2021.-1.5.2021. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30.11.2021. godine.

Područja aktivnosti projekta

Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja a to su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.

  • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje),
  • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla),
  • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš,
  • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada),
  • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost,
  • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških

materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad),

  • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama,
  • Izložbe o zaštiti okoliša,
  • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Sažetak natječaja: (3 rečenice)

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja, INA je 2014. godine pokrenula program Zeleni pojas u sklopu kojeg je na suradnju pozvala organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove (škole, vrtiće, fakultete), dobrovoljna vatrogasna društva te parkove prirode kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama.

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Rok za predaju dokumentacije:

Do 15. ožujka 2021. godine do 23:59

Kontakt odjel: info@rk-smz.hr

Link:

https://www.ina.hr/zelenipojas/?gclid=EAIaIQobChMIoNPEyrLw7gIVR7DtCh2jnAOQEAAYASAAEgI6efD_BwE