Ove godine Dan planeta Zemlje obilježavamo pod geslom Planet protiv plastike. Plastika je velik problem, zagađenje plastikom ušlo je u prehrambeni lanac, a mikroplastika je nađena čak i u mlijeku dojilja. Veliko zagađenje plastikom događa se u rijekama koje za vrijeme visokih vodostaja nose plastični otpad koji prilikom povlačenja vode ostaje zakvačen na granama na velikim površinama. Sisačko-moslavačka županija ima bogatu prirodnu baštinu koju vrijedi očuvati za generacije koje dolaze, a najveće no nažalost manje poznato zaštićeno područje u županiji je Odransko polje površine 9401, 79 hektara koje se prostire na području grada Siska te općina Lekenik i Marinska Ves.

Izgled Odranskog polja proizlazi iz tradicionalno održive upotrebe prirodnih potencijala čiji je rezultat očuvana bioraznolikost staništa te očuvanost samog izgleda ovoga polja. Odransko polje zaštićeno je 2006. godine kao značajan krajobraz i danas obuhvaća cjeline poplavnih šuma hrasta lužnjaka, vlažnih livada i pašnjaka. Za očuvanje bioraznolikosti vrlo su važni rukavci, bare, vlažne livade te sama rijeka Odra budući kao posebno ugrožena vlažna staništa na kojima žive mnoge močvarne ptice poput kosca. U šumama hrasta lužnjaka gnijezde se ugrožene ptičje vrste: orao štekavac i crna roda, a na poplavnim travnjacima uz rijeku Odru rastu mnoge biljke koje su zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, poput kockavice, četverolisne raznorotke, zvjezdastog šaša. Osim biljnih staništa, na ovome su području važna i staništa vidre te dabra, a ovo je i jedno od najbogatijih lokaliteta vodozemaca u Hrvatskoj. Odransko polje značajno je područje za razmnožavanje migratornih vrsta šišmiša te za mrijest ribe – u rijeci Odri zabilježene su 22 riblje vrste koje su većinom ili autohtone ili ulaze u određene kategorije ugroženosti.

Iako je Odransko polje veliko i rijetko posjećeno, ugroženo je plastičnim otpadom kojega ostavljaju neodgovorni posjetitelji. Bilo bi lijepo kad bi svatko od nas svoj otpad ponio kući pa da Odransko polje u punoj njegovoj ljepoti i očuvanosti gledaju i naši unuci!