U ponedjeljak, 15. lipnja 2020. održana je Završna konferencija projekta Želim raditi, želim pomoći! koji se kroz 30 mjeseci provodio na području Grada Novske u sklopu programa ZAŽELI – Program zapošljavanja žena. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 5.481.373,14 kuna.

Grad Novska je projektom Želim raditi, želim pomoći! zaposlio 43 osobe, od kojih su njih 40 pripadnice ciljane skupine, dugotrajno nezaposlene žene u službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –  Područnog ureda Kutina.

Osnovni cilj projekta je pružanje socijalnih usluga za 400 krajnjih korisnika koje obuhvaćaju usluge u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…).

Podsjetimo kako je svu projektnu dokumentaciju pripremila SI-MO-RA koja je i odgovorna za njegovu provedbu. Kroz protekle dvije godine sve zadane projektne aktivnosti su uspješno provedene, a svi detalji i podaci predstavljeni su u sklopu prigodnog programa Završne konferencije projekta. Tom prigodom zaposlenicama projekta (40) su uručene diplome o obrazovanju i osposobljenosti kako bi s novo stečenim znanjem i vještinama postale konkurentnije na tržištu rada prilikom pronalaska drugog posla.