U prostorijama Sisačko-moslavačke županije u Sisku održana je završna konferencija projekta Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska koju je otvorio i vodio g. Ivo Žinić, Župan Sisačko-moslavačke županije. Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija kojoj su za ovaj projekt dodijeljena bespovratna sredstva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Aktivnosti projekta obuhvatile su samu izradu Masterplana prometnog razvoja SMŽ kojim su definirani ciljevi, prioriteti i mjere, provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Masterplan, promicanje horizontalnih politika EU, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom.

Cilj projekta je promicanje lokalne i regionalne mobilnosti, unaprjeđenje infrastrukture, poboljšanje operativne funkcionalnosti i povezanosti, povećanje razine dostupnosti i sigurnosti, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, unaprjeđenje ekološke učinkovitosti i poboljšanje financijske održivosti prometnog sustava.

Provedbom projekta upravljala je Razvojna agencija SIMORA.