Obavještavaju se prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Integrator da, zbog zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zatvara ovaj Poziv.

Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 31.8.2020., a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti moguće.

 

https://gospodarstvo.gov.hr/aktualno/obavijest-o-zatvaranju-poziva-integrator/12726