Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga.

U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

Sve ovo ima cilj što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost).

Pozivaju se sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo i ruralni prostor općenito.

 

Rok za prijavu je 30.9.2020., a sve informacije i prijavni obrazac pronađite na:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poljoprivrede-poziva-sve-zainteresirane-da-se-ukljuce-u-kreiranje-baze-projekata-za-financiranje-iz-eu-fondova/4136