Zaklada „Novo Sutra“ objavila je Natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2023. godinu.

Područja prijave:

  • odgoj, obrazovanje i znanost – obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno – istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice
  • baština – očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine
  • humanost i društvo – projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama,  projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti u zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju

Vrednovanje i procjenu projekata te konačnu odluku o prihvaćanju financiranja vrši Upravno vijeće Zaklade Novo sutra na temelju sljedećih kriterija:

  • korisnost projekta za zajednicu
  • zadovoljavanje područja propisanih natječajem (odgoj, obrazovanje i znanost, baština, humanost i društvo)
  • kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
  • projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
  • jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
  • dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

Pravo prijave na natječaj imaju:

  • organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – npr. udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva

Prijava se obavlja isključivo putem online obrasca. Rok za prijavu: 4.10.2023.

Poveznica: Natječaji – Zaklada Novo Sutra

Kontakt:  obrazovanje@simora.hr ili na 044 660 115