Naziv natječaja: „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu.

Objavljen: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Prihvatljivi iznos financiranja:  Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi: 

SKUPINA A

– ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, – ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, – ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, – unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruge, – prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

SKUPINA B

– stručno osposobljavanje i obrazovanje, – usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda, – marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta, – uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, – upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva.

Sažetak natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu.

Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Rok za predaju dokumentacije:   3.10.2023.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20INDUSTRIJU,%20PODUZETNI%C5%A0TVO%20I%20OBRT/Javni%20poziv%20RZP23.pdf