Naziv natječaja: Javni poziv Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama 

Objavljen:  05.01.2022.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-vodoopskrbe-i-upravljanja-otpadnim-vodama-ograniceni-postupak/

Prihvatljivi korisnici:

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 281.209.791,34 kn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Sažetak natječaja:

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

Rok za predaju dokumentacije:

30.05.2022.

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr