Naziv natječaja: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Objavljen:  05.01.2022.

Link:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-energetskom-sektoru-ostecenih-u-seriji-potresa-pocevsi-od-28-prosinca-2020-godine/

Prihvatljivi korisnici:

Gospodarski subjekti:

  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 372.530.000,00 kn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

  1. Hitne mjere sanacije.
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije.
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija

Sažetak natječaja:

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Rok za predaju dokumentacije:

29.04..2022.

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr