Naziv natječaja: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

Objavljen: 5.1.2022.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-poste-i-telekomunikacija-ostecenih-u-potresu-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-mo/

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave
  • Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
  • lokalne/regionalne javne institucije

Prihvatljivi iznos: Ukupna alokacija Poziva iznosi 26.476.081,00 HRK, a intenzitet potpore iznosi 100%.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova

Sažetak natječaja:

Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošta i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva:

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području pošte i telekomunikacija na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području pošte i telekomunikacija podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Rok za predaju dokumentacije: 16. svibanj 2022.

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr

Foto: jutarnji.hr