Naziv natječaja: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima

Objavljen:  05.01.2022.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ciscenje-podrucja-pogodenih-katastrofom-ukljucujuci-prirodna-podrucja-u-skladu-s-kad-je-to-primjereno-pristupima-utemeljenim-na-ekosustavima/

Prihvatljivi korisnici:

  • Javna tijela (ministarstva i agencije)
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave
  • Tijela javne vlasti

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 81.850.000,00 kn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti uklanjanja dijelova građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi. U okviru radova potrebno je omogućiti aktivnosti procjene nastale štete u cilju uspostave funkcioniranja cjelokupnog javnog komunalnog sustava i odvijanja prometa, te vraćanja u ispravno radno stanje građevina, opreme, postrojenja i javnih površina. Nužno je građevni i ostale vrste materijala i otpada, uključujući povećane količine odvojeno sakupljenog otpada na lokacijama kontejnerskih naselja, centara za humanitarnu pomoć, Stožera civilne zaštite i sl. a što je direktno posljedica potresa, sakupiti, prevesti i zbrinuti na zakonom propisan način.

U okviru ove aktivnosti prihvatljive su sve radnje čišćenja područja koje su poduzete neposredno nakon potresa kao i tijekom narednog razdoblja u kojem su se značajno povećale količine materijala od rušenja i količine raznih vrsta otpada.

Sažetak natječaja:

Predmet poziva je potpora provedbi operacija Čišćenja područja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Svrha (cilj) Poziva je nadoknada sredstava utrošenih radi operacija čišćenja potresom pogođenih područja, te vraćanja u ispravno radno stanje komunalne infrastrukture u kakvom su bili prije katastrofe.

Rok za predaju dokumentacije:

30.05.2022.

Kontakt: EU odjel / euodjel@simora.hr

Foto: vecernji.hr