Naziv natječaja: Osiguravanje preventivne infrastrukture – Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije (Izravna dodjela)

Objavljen:  05.01.2022.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije-za-operaciju-osiguravanje-preventivne-infrastrukture-sanacija-steta-nastalih-potresom-od-28-i-29-prosinca/

Prihvatljivi korisnici:

Hrvatske vode

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 177.909.429,00 kn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

  1. Grupa 1.: Hitne intervencije na objektima obrane od poplava i Aktivna obrana od poplava na potresom pogođenom području
  2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Grupa 3: Izvedba radova/usluga
  4. Grupa 4. Upravljanje projektom i administracija

Sažetak natječaja:

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem box barijera, izgradnju pristupnih puteva, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020, na području Sisačko-moslavačke županije.

Rok za predaju dokumentacije:

30.05.2022.

Foto: hr.n1info.com