Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28.siječnja 2021. godine donijela je Odluku o usvajanju „Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“.

Sredstva za provedbu Programa iz ove Odluke osigurana su u 2021. godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godine. Temeljem navedenog programa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će raspisati Otvoreni javni poziv.

Prihvatljivi troškovi koje će poduzetnici na koje se navedeni Program odnosi su troškovi

1)            Troškovi radova za saniranje poslovnog prostora*

2)            Troškovi najma poslovnog prostora (za razdoblje od 6 mjeseci)

3)            Troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)

4)            Troškovi vezani uz nabavu strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti

5)            Troškovi nabave rabljene opreme

6)            Troškovi obrtnih sredstava kao što je nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i sitnog inventara potrebni za obavljanje poslovne djelatnosti.

 

Uskoro više informacija!