Naziv natječaja:  „Grad za mlade“  podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata

Objavljen:  Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

Javni poziv je otvoren 25. siječnja 2021. godine

Prihvatljivi korisnici:  Gradovi u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi iznos:

Nema financijske potpore, Javni poziv je za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata „Grad za mlade“

Prihvatljivi troškovi:

Nema prihvatljivih troškova

Sažetak natječaja: 

Preduvjeti za prijavu za stjecanje certifikata su:

  • Da grad ima osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka
  • Da je grad usvojio Europsku povelju o lokalnom radu s mladima
  • Da je gradonačelnik imenovao koordinatora koji prijavljujem grad za stjecanje certifikata

Postupak certificiranja provodit će se kroz evaluaciju standarda kvalitete lokalnih politika u 8  područja utvrđenih Odlukom o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata „Grad za mlade“ i to: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje.

Link:

https://www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade/

Rok za predaju dokumentacije: 8. ožujka 2021. godine

Kontakt odjel: simora@simora.hr ili info@rk-smz.hr