Naziv natječaja: Vaučeri za digitalizaciju

Objavljen: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi korisnici:  Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014.

Prijavitelj mora imati najmanji broj zaposlenih prema donjoj tablici na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u referentnom mjesecu3 (veljača ili ožujak 2024. godine, nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje).

Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV: minimalno 1 zaposlen

Vaučer za digitalni marketing – VDM: minimalno 1 zaposlen

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT: minimalno 3 zaposlena

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO: minimalno 1 zaposlen

Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD: minimalno 3 zaposlena

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max)

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Sažetak natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH objavilo je novi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.). Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga produljen je i trajat će od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine. Ovisno o vrsti vaučera, izmijenjeni su i intenziteti potpora u odnosu na prihvatljive troškove za određene vrste vaučera.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Rok za predaju dokumentacije: od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/Javni%20pozivi/UzP_Vauceri%20za%20digitalizaciju_C1.1.2.%20R3-I2.02.pdf