Ministarstvo poljoprivrede objavilo je  Natječaj Za financiranje projekata 2022. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj Natječaja: pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio- ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Iznos potpore po korisniku: 60.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji s područja SMŽ: Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Petrinja, Topusko, Glina, Majur, Sunja, Donji Kukuruzari, Dvor, Jasenovac i Gvozd

Prijavu na Natječaj može podnijeti:

SOPG i OPG upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2022. godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO).

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovoga Natječaja su:

  1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala (kod aktivnosti podizanja nasada/usjeva u iznos povećanja obima proizvodnje prihvatljivi su troškovi pripreme tla, sadnica/sjemena i sadnje/sjetve)
  2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
  3. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  4. kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni traktori moraju zadovoljavati EU normu Stupanj I)
  5. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
  6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Prijave od 25.7.2022. godine. do 26.8.2022. godine.

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198