Naziv natječaja: Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema PROGRAMU ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Objavljen: 17. lipnja 2022.

Link: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-poboljsanje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/5009

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema indeksu razvijenosti i u kojima je udjel pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine (Gvozd, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Sunja, Majur, Glina, Jasenovac, Dvor, Hrvatska Kostajnica, Topusko, Petrinja)

Prihvatljivi iznos: 100.000,00 – 500.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi: sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. građevine iz područja komunalne, socijalne, javne i gospodarske infrastrukture te okolišne infrastrukture i zaštite okoliša.

Sažetak natječaja: Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Rok za predaju dokumentacije: 12. kolovoza 2022. godine.

Kontakt odjel: EU odjel

euodjel@simora.hr