Razvojna agencija SIMORA nositelj je projekta Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji koji je započeo u svibnju 2018., a trajat će 30 mjeseci.

Cilj projekta je, kroz niz projektnih aktivnosti, educirati 90 pripadnika ranjivih skupina (žene, mladi od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobi, Romi, beskućnici, bivši ovisnici) i povećati njihovu zapošljivost te potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja, kao i umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

 

U sklopu projekta, u prostorima Razvojne agencija SIMORA, od 19.10. do 23.10.2020., održana je edukacija “Pisanje projekata, provedba projekata i izvještavanje koja je organizirana za zaposlenike i članove institucija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje SMŽ.

Ciljevi edukacije odnosili su se na usvajanje znanja i vještina nužnih za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata, s naglaskom na praktičnom radu i učenju kroz konkretne primjere projekata.

Zahvaljujući bogatom poslovnom iskustvu predavačice, svi polaznici su uspješno završili edukaciju i stekli nova, korisna znanja iz područja EU projekata 🙂

 

Pogledajte fotografije s edukacije: