Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Mjere 21 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kn.

 

1.) Natječaj za poljoprivrednike

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva.

Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019.

Korisnici, na ovom natječaju, moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kn u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kn, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

 

2.) Natječaj za MSP-ove 

Prihvatljivi korisnici su MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda koji ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019.

Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kn u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kn, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su od 30.10. do 6.11. (za poljoprivrednike), odnosno 29.10. do 5.11. (za MSP-ove) 2020.

 

Više dodatnih informacija pronađite na:

https://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-provedbu-mjere-21-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/