Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije aktivno sudjeluje u pripremi Planova upravljanja područjima ekološke mreže NATURA 2000 sudjelovanjem na dioničkim radionicama i okruglim stolovima. Jedna takva radionica održana je i u Sisku.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u izradi je Plana upravljanja područjima ekološke mreže NATURA 2000 I zaštićena područja, uz podršku nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Na području Sisačko-moslavačke županije trenutačno se izrađuje 11 planova za 15 područja. Planovi se donose na 10 godina, a njihova izrada bit će dovršena do kraja 2022. godine, dok se projekt provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“ (primarno ekološkom mrežom Natura 2000). Trajanje projekta je predviđeno od 2017. do 2022. godine.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument Javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.