Naziv natječaja:

Javni poziv na Program podrške 2022.

Objavljen:  

18.2.2022.

Link:

https://kulturanova.hr/program-podrske/aktivni-pozivi/program-podrske-2022-rok-24-3-2022

Prihvatljivi korisnici:

Na Javni poziv u okviru Programa podrške 2022 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2022.

Prihvatljivi iznos:

Indikativni proračun za Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. iznosi 240,000 kn.

Podrška u Programskom području 7 (https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp7) ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od sljedećih kategorija:

 1. a) podrška za jednokratne projekte do 40,000 kn
 2. b) podrška za kontinuirane projekte do 40,000 kn

Sažetak natječaja:
Zaklada “Kultura nova” objavila je Javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2022. za dodjelu bespovratnih sredstava projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti u Programskom području 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Rok za predaju dokumentacije:

24.ožujka 2022., 16 h

Kontakt odjel:

obrazovanje@simora.hr

Foto: T. Koran