Razvojna agencija SIMORA u Dvoru je predstavila Natječaj za provedbu intervencije 73.12. namijenjen poljoprivrednicima. Zbog velikog interesa tražilo se mjesto više. Najniža visina javne potpore po projektu odnosno korisniku iznosi 5.000 eura, a najviša visina javne potpore je 30.000 eura. Prilika je to za razvoj i unapređenje malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

„Uvijek je veliki interes za natječaj namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima. U prijašnjem razdoblju je to bila Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. a sada je to intervencija 73.12.  Korisnici koji su ostvarili potporu iz tipa operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ili sukladnog LAG natječaja mogu se prijaviti i na ovaj natječaj.“, ističu u Razvojnoj agenciji SIMORA koja je kroz dosadašnje projekte u Sisačko-moslavačkoj županiji realizirala više od 12 milijuna eura potpora. Svi prisutni saznali su za što sve mogu dobiti potporu, a iz SIMORE su posebno istaknuli važan novitet u ovom natječaju: „Ono što je jako važno je da se u slučaju podizanja novog nasada mora izraditi tehnološki elaborat koji mora biti gotov do 31.5.2024. godine.“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 1. do 31. srpnja 2024., a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 15.000.000,00 EUR-a od čega je 13.500.000,00 eura za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima, a 1.500.000,00 eura za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači. Najniža visina javne potpore po projektu odnosno korisniku iznosi 5.000 eura, a najviša visina javne potpore je 30.000 eura. Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Pozivaju se svi zainteresirane za ovu potporu da se jave u Razvojnu agenciju SIMORA na broj telefona 044/660-116 ili mob. 095/308-9201, te mail adresu: ruralni@simora.hr .