Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Ured za udruge će, temeljem ovog Javnog poziva, sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:

 • čiji nositelji ili partneri na projektu su udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;
 • čiji nositelji ili partneri na projektu su zaklade, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj.

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije odnosno inozemni fond u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske ukoliko je iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu, koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren, za:

 • Europski socijalni fond + (ESF+)
 • Europska teritorijalna suradnja (Prekogranični programi, Transnacionalni programi i Međuregionalni programi)
 • natječaj raspisan od strane Veleposlanstva Republike Francuske u RH
 • Višekorisnička IPA
 • Programi Unije (Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa, Program LIFE, Obzor Europa, , Program, „EU za zdravlje“, Erasmus +)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Nositelji projekta, odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekte za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2024. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2024. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2024. godini iznosi 1.352.519,00 EUR, a iznos može biti i manji ili veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23).

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje: https://udruge.gov.hr/?id=5806&pregled=1&datum=Wed%20May%2022%202024%2012:03:04%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)

Rok: 31.10.2024.

Poveznica: https://udruge.gov.hr/?id=5806&pregled=1&datum=Wed%20May%2022%202024%2012:03:04%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)