Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje: civilno društvo, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji:

  • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture
  • zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Sažetak: U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027.

Opći cilj: jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima

Specifični ciljevi:

  • unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama
  • provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima

Ciljana skupina: organizacije civilnoga društva, djeca, učenici

Ukupan iznos Poziva: 20.000.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%): 17.000.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 3.000.000,00 EUR

Trajanje projekta: 24-36 mjeseci

Rok: 04.07.2024.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/.

Poveznica: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/obrazovanje/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-pomociju-stem-a/