Kako bi se povećali turistički i kulturni kapaciteti na tematskim ruta „Putevima rimskih careva i dunavski put vina“, Zsolnay Heritage Management Ltd i Dunavski Centar za Kompetenciju otvorili poziv za aktere CCI-a, u okviru SDITOROMAN projekta.

Ako se nalazite u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj ili Rumunjskoj i imate proizvod ili iskustvo povezano s tumačenjem rimske kulturne baštine za koju biste željeli postati dio šire kulturno-turističke mreže, a time i šire publiku, svakako provjerite poziv na linku OVDJE