Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv namijenjen strukovnim udrugama koje djeluju u turizmu i ugostiteljstvu za sufinanciranje projekata strukovnih udruga.

Rok za dostavu prijava – 13. ožujka 2020.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje projekata stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koji daju dodanu vrijednost djelatnicama/icima i članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala i, u konačnici, povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske.

Iznos zatraženih sredstava po projektu koji se može prijaviti i ugovoriti:

  • najmanje 40.000,00 kn      · najviše 200.000,00 kn

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% vrijednosti projekta.

Prihvatljivi prijavitelji: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja

Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 15. travnja 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja započeti od 01.01.2020.:

– seminari, radionice, kongresi i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga

– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

Prihvatljivi troškovi:

  1. ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti)
  2. putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
  3. oprema i roba (u pravilu do 10%)
  4. ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

Kontakti: Dijana Lipovac i Antonio Čerkez (dlipovac@rk-smz.hr; acerkez@rk-smz.hr; ) 044/544-205