Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023.

Pozivom će se financirati projekti koji su usmjereni na:

  • Podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima;
  • Aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima;
  • Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu;
  • Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja;
  • Aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život;
  • Edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje moraju udovoljavati općim uvjetima definiranima u Pozivu.

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva iznosi 6.636,14 EUR, a najveći 13.272,28 EUR. Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 100 % iznosa za financiranje projekta.

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2023. do 12 sati.

Više informacija nalazi se OVDJE.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115