Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini.

Prihvatljive aktivnosti/potrebe koje se mogu financirati:

  • one koje se iz opravdanih razloga nisu mogle uredno platiti i/ili se ne mogu financirati putem redovnih javnih poziva Ministarstva, a što udruga mora detaljno obrazložiti
  • potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a ukoliko su iscrpljene druge mogućnosti, a što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše jednu prijavu.

Na Poziv se mogu dostaviti prijave za (su)financiranje aktivnosti koje se provode, odnosno koje su nastale u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023.

Financijska potpora za aktivnost može pojedinačno iznositi do najviše 1.000 EUR.

Udruga mora obavezno prijavi priložiti dokumentaciju kojom potkrepljuje opravdanost zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane pomoći (računi, ponude, dokumentacija o nastaloj šteti uslijed elementarne nepogode, itd.).

Rok: 2.12.2023.

Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//Dokumenti%202023/Otvoreni%20Javni%20poziv//1.%20JP%20jednokratne%20potpore%20udrugama%202023.pdf

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115