Nepravedni propisi ili odluke i diskriminirajuća birokracija mogu vam stvarati poteškoće u životu, radu ili poslovanju u drugoj državi članici. Mreža SOLVIT može pomoći pri rješavanju problema s obiteljskim naknadama, mirovinskim pravima, boravištem, ulaznim vizama za rođake državljana država

Stoga, ako se kao građanin EU-a ili poduzeće iz EU-a susretnete s dodatnim preprekama u drugoj državi jer javna tijela ne postupaju u skladu sa zakonodavstvom EU-a, zatražite pomoć od mreže SOLVIT.

Mreža SOLVIT podsjeća odgovorna tijela na vaša prava u EU-u i surađuje s njima na rješavanju vašeg problema. SOLVIT je besplatan.

Sve o SOLVITU pročitajte OVDJE