Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa pod nazivom  “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”

Javni poziv za iskaz interesa prvi je od tri koraka za financiranje dostupnosti usluge širokopojasnog pristupa internetu pretežito u ruralnim i sub urbanim područjima RH. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će, kao nositelji pojedinačnih projekata unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, dostaviti iskaze interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI).

Nakon postupka iskaza interesa, slijedi drugi korak, odnosno postupak pred odabira prihvatljivih prijavitelja na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture.

Završni korak bit će objava glavnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se očekuje tijekom listopada ove godine. Poziv je sufinanciran bespovratnim sredstvima u iznosu od  1,1 milijardu kuna iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Uz bespovratna sredstava, očekuje se kako će predmetni poziv potaknuti dodatna privatna ulaganja u iznosu od najmanje 337 milijuna kuna.

U sklopu ove aktivnosti stvaraju se preduvjeti za ostvarenje vizije o digitalnom društvu u kojem je zbog dostupnosti mreža vrlo visokog kapaciteta moguća raširena uporaba proizvoda, usluga i aplikacija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Više o natječaju na poveznici OVDJE