Savjetovanje će biti otvoreno do 26. ožujka 2021., a uključiti se možete putem e-Savjetovanja.

Više o Pozivu

Objavljen:

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 12. ožujka 2021.

Cilj i predmet poziva:

Cilj poziva je potaknuti MSP-ove: na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja i na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji, te prelazak na kružno gospodarstvo.

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi prijavitelji s registriranom djelatnošću iz sektora C Prerađivačka industrija.

Iznos potpore:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK, a najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.

Sažetak poziva:

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Kontakt odjel:

poduzetnistvo@simora.hr

Link:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16193