Nastavno na odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Regionalni koordinator je s predstavnicima upravnih tijela Županije 1.10.2019. održao sastanak o ažuriranju Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije SMŽ 2017.-2020.  Provedbeni programi (Akcijski planovi) usklađuju se s proračunima i osnova su za izradu godišnjih izvješća o provedbi ŽRS. Tijekom sastanka dogovorena je potreba usklađivanja Akcijskog plana s predstojećim Proračunom Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu te projekcijama za 2021. i 2022.