Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta započinje i s edukacijom mladih o mogućnostima koje pruža unutarnje tržište EU-a. Prvo u nizu informiranja i edukacije mladih započet će u ponedjeljak, 14. listopada 2019. godine u vremenu 10:00 – 13:00 na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Studenti će se moći informirati o unutarnjem tržištu EU-a, pokretanju poslova i pružanju usluga preko granica Hrvatske, on-line poslovanju, rješavanju poteškoća sa administracijom u drugim državama, tehničkim pitanjima za stavljanje proizvoda na tržište, rješavanju problema potrošača prilikom kupnje proizvoda i pružanju usluga, poslovanju u digitalnom svijetu (eRačuni, ePotpisi i ePečati), mogućnostima koje nudi EU u području doškolovanja, istraživanja, rada i volontiranja i dr.

Navedeno događanje je  jedno od aktivnosti koje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi unutar događanja „Sve na jednom mjestu“ koje je započelo 9. rujna 2017. godine i putem kojeg se provodi informiranje građana, gospodarstvenika i javne uprave o mogućnostima koje pruža unutarnje tržište EU.