Naziv natječaja: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije

Objavljen: 5.1.2021.

Link: https://min-kulture.gov.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-seriji-potresa-s-epicentrom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije/21729

Prihvatljivi korisnici:

  • Tijela državne vlasti, tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture
  • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
  • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 369.800.000,00 HRK uz mogućnost provedbe postupaka dodjele financijskih sredstava i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do visine 400 % financijske alokacije. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  1. Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu.
  2. Provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije

Sažetak natječaja:

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

Rok za predaju dokumentacije: Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 3. lipnja 2023. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Poziv se zatvara  u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr